Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

artbylittlea
artbylittlea
Reposted fromjohn-d john-d viadanio danio
artbylittlea
1670 7d76
Reposted fromrichardth richardth viameem meem

July 28 2017

artbylittlea
5785 2da5 500
Reposted fromsnuggle snuggle viadesinteressement desinteressement
artbylittlea
6933 c680
Reposted fromxopolly xopolly viameem meem
artbylittlea
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak viajamm jamm
artbylittlea
Twoje nagie ciało powinno należeć tylko do tego, który zakocha się w twojej nagiej duszy.
— Charlie Chaplin
artbylittlea
3399 2ad2
Reposted fromretaliate retaliate viapequena pequena
artbylittlea
7850 65cf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
artbylittlea
3637 b5a0 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viameem meem
artbylittlea
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela viameem meem
artbylittlea
3922 b43b 500
Cheer up!
Reposted fromVegelus Vegelus viameem meem
artbylittlea
0484 5910 500

antosstuff:

Malcolm T. Liepke

artbylittlea
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viameem meem
0813 bb26
Reposted fromnameherhope nameherhope viapequena pequena
artbylittlea
9773 52fc 500
Reposted frommeem meem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl