Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2016

artbylittlea
Reposted fromshakeme shakeme viakoloryzacja koloryzacja
artbylittlea
artbylittlea
grafika gif
Reposted fromweightless weightless viakoloryzacja koloryzacja
artbylittlea
artbylittlea
artbylittlea
1447 3ecf
Reposted fromretaliate retaliate viakoloryzacja koloryzacja
artbylittlea
5515 9594
Reposted fromTankistD TankistD viacigarettes cigarettes
artbylittlea
5525 e49b 500
Reposted fromTankistD TankistD viacigarettes cigarettes

September 16 2016

artbylittlea

- Dokąd idziesz?

- Nie wiem - odpowiedział Włóczykij.

Drzwi zamknęły się i Włóczykij wszedł w las. Miał przed sobą sto mil ciszy.

— Dolina Muminków w listopadzie ♥
Reposted fromrawwrr rawwrr viakoloryzacja koloryzacja
artbylittlea
artbylittlea
4371 514b
artbylittlea
artbylittlea
artbylittlea
Zawsze wiedziałem, że trzeba być krok od samego siebie. Ale teraz jestem, stoję tysiąc, a może parę tysięcy kroków od samego siebie. Patrzę z dystansu. Z rosnącego dystansu. Dar dystansu, a może przekleństwo dystansu. Dziwi mnie, kurwa, wszystko.
— Jerzy Pilch
Reposted fromnieetyczne-mysli nieetyczne-mysli viaquotes quotes
artbylittlea
artbylittlea
7796 3a6f
Reposted fromsaiwala saiwala viameem meem
artbylittlea
To wcale nie jest paradoks - najlepiej widzi się życie, mimo wszystko, tylko z jednego okna.
— Francis Scott Fitzgerald – Wielki Gatsby
Reposted frompuella13 puella13 viaquotes quotes
artbylittlea
3949 6b88 500
artbylittlea
2006 d6ce
Reposted frommescaline mescaline viakoloryzacja koloryzacja
artbylittlea
"Nie odniosłem porażki. Po prostu odkryłem 10.000 błędnych rozwiązań." – Thomas Edison
Reposted fromlivhanna livhanna viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl