Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2016

artbylittlea
1565 be53
Reposted fromdesinteressement desinteressement
artbylittlea
2184 be8f 500
Reposted frommeem meem viabezwladnie bezwladnie
artbylittlea
Inaczej się śpi, gdy mamy komu powiedzieć dobranoc i dzień dobry.
artbylittlea
Zawsze podobają nam się ci, którzy są w pewien sposób niedostępni. (…) Im jest ktoś trudniejszy do zdobycia, tym bardziej jest pociągający.
artbylittlea
Reposted frommeem meem
artbylittlea
7994 40d0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapequena pequena
artbylittlea
9625 cdee 500
Reposted fromooxx ooxx viameem meem
artbylittlea
8947 db8f 500
Reposted fromtereska tereska viameem meem
artbylittlea
7359 2889 500
Reposted fromYuei Yuei viameem meem
artbylittlea
4211 48c7
Reposted fromapatia apatia viakoloryzacja koloryzacja
artbylittlea
0833 ad08
Reposted fromjustMeee justMeee viakoloryzacja koloryzacja
artbylittlea
artbylittlea
  Nie czekaj na wzajemność 
  telefon i róże 
  gdy ciebie nie chcą 
  nie piszcz nie szlochaj

  najważniejsze przecież że ty kogoś kochasz

  czy wiesz 
  że łzy się śmieją kiedy są za duże

— Jan Twardowski
Reposted fromrudazolza rudazolza viaevildoro evildoro
artbylittlea
9581 fe1d 500
Reposted fromYuei Yuei viaevildoro evildoro
artbylittlea

This changed me….
Reposted fromCM12 CM12 viaquotes quotes
artbylittlea

Dita Von Teese on Being sexy….
Reposted fromCM12 CM12 viaquotes quotes
artbylittlea

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
Reposted fromszeptniemegokrzyku szeptniemegokrzyku viameem meem
artbylittlea
W miłości do drugiej osoby ważne jest to, by zawsze się chciało. I w tym cały sekret bycia razem.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromifyouleave ifyouleave viameem meem
artbylittlea
artbylittlea
7275 165e 500
Reposted frommart6na mart6na viameem meem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl