Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

artbylittlea
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viakoloryzacja koloryzacja
artbylittlea
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless viakoloryzacja koloryzacja
artbylittlea
3334 33ab
Reposted fromkarahippie karahippie viakoloryzacja koloryzacja
artbylittlea
Jednym słowem sczepiliśmy się się niewidzialną nicią dwuznacznego porozumienia, z którego nic nie wyniknie, ale które pomaga znosić wzajemną obecność.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viakoloryzacja koloryzacja
1122 a200 500
Reposted fromamatore amatore viakoloryzacja koloryzacja
artbylittlea
8514 3928
Reposted fromAbaddon8 Abaddon8 viakoloryzacja koloryzacja
artbylittlea
5412 f7be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoloryzacja koloryzacja
artbylittlea
Reposted fromdesigner designer
artbylittlea
Reposted fromdesigner designer
artbylittlea
2785 9113 500
Reposted fromgreensky greensky viaSpiritusMovens SpiritusMovens
artbylittlea
3852 1e27
Reposted frompastelina pastelina viakoloryzacja koloryzacja
artbylittlea
Potrzebny mi ktoś, kto przyjmie mnie razem z tym wszystkim. Kto powie do mnie ‘Mała’ i pozwoli mi taką być. Kto powie ‘puść te wszystkie sznury, którymi się splątałaś’ i one puszczą. Kto powie ‘jestem’ i naprawdę tu będzie. Kto nie złoży reklamacji. Nie odda z powrotem do serwisu, bo uzna, że jednak nie chce się męczyć. Kto będzie chciał mnie rozkręcić. Zajrzeć do środka. Ubrudzić się. Powymieniać zepsute części. Żebym w końcu nie musiała być z kamienia. Żebym mogła się rozpaść. Rozpuścić. Rozlać. Rozkleić. Żeby chciał. Nie zraził się. Strzegł. Zebrał mnie i schował w ramionach. Trzymał. Trzymał tak całą noc. Żebym mogła spokojnie zasnąć. Uspokoić wszystkie rozdygotane części. Rozchwiane fragmenty. Żeby to w końcu ktoś bronił mnie. Żeby to w końcu przy mnie ktoś czuwał. Żebym to w końcu ja mogła zamknąć oczy. Żebym nie musiała nic wiedzieć. Żebym nie musiała stać na baczność. Żebym mogła wyłączyć radar, czujniki i alarmy. Żebym nie musiała się spieszyć. Uciekać. Zrywać się na budzik. Na znak. Na sygnał. Na niepokojący dźwięk. Na wypadek niebezpieczeństwa. Żebym była pewna, że mogę tu być. Że nikt nie liczy mi czasu. Nie daje mi go na kredyt. Nie nalicza sekund płatnych w późniejszym terminie. W ratach. Z odsetkami. Żebym była na stałe. Bez możliwości wypowiedzenia. Zerwania. Odstąpienia. Nie na okres próbny. Nie na trzy miesiące. Nie na rok plus miesiąc gratis. Nie na gorszy dzień. Nie na noc. Nie na dwie. Nie na kolację bez śniadania. Żebym była na co dzień. Nie na telefon. Nie z dostawą do domu. Nie w biegu. Nie na szybko. Bez umów. Bez podpisów. Z chęci. Bo lubi na mnie patrzeć. Bo nikt nie wybucha mu tak w rękach, jak ja. Bo nie chce, żebym bała się życia. Bo nie dopuści do mnie więcej wątpliwości. Nie pozwoli. Obroni.
Żebym mogła obudzić się w tym samym miejscu. Żeby nadal był. Żeby trzymał. Żeby było mi ciepło.
— Marta Kostrzyńska
artbylittlea
7978 b342
artbylittlea
Najgorsza rzecz, jaką może zrobić kobieta, to być z kimś tylko dlatego, żeby nie być samą 
— Agnieszka Holland
4399 6b83 500

practicalexperience:

Havana, Cuba, North America, 2015
by brentonsalo

Reposted fromtwice twice viapannakojot pannakojot
artbylittlea

March 07 2017

artbylittlea
8268 454b
Reposted fromnyaako nyaako viacornisawesome cornisawesome
3568 179d 500

flvks:

What if a magical bunnicorn was inside a claw machine, would you pick it?

artbylittlea
8133 713a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl